|

Lao động việc làm

Tích cực tham mưu các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động

Năm 2020, Ngành đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Triển khai các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phối hợp tư vấn, tuyên truyền cho lao động là Hạ sĩ quan – Binh sĩ xuất ngũ và quân nhân dự bị tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Chấn chỉnh tình trạng người lao động mượn hồ sơ tư pháp của người khác đi làm và tham gia BHXH tại các doanh nghiệp. Phối hợp giải quyết 21.927 trường hợp có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả 294.064 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ngành còn phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động và hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Tăng cường kết nối các doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động. Tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Sàn Giao dịch việc làm, Ngày Giao dịch việc làm vẫn được tổ chức. Trong năm 2020, đã tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và tại các huyện; có 55 doanh nghiệp và 2.757 lao động tham gia, trong đó, lao động đăng ký tìm việc làm 546 lượt người, lao động được tư vấn trực tiếp 1.202 lượt người, lao động được giới thiệu việc làm 78 người. Đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quỹ quốc gia về việc làm đã thực hiện cho 3.079 lao động vay với số tiền 120.145 triệu đồng, qua đó tạo điều kiện cho lao động thanh niên, lao động nữ, lao động là người tàn tật, người dân tộc thiểu số…, có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và hạn chế tình trạng “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn. Hoạt động hỗ trợ tạo việc làm tiếp tục phát huy vai trò một cách hiệu quả, từ đó góp phần giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, đạt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Triển khai thực hiện các hoạt động dự án “Phát triển thị trường lao động và việc làm” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn lao động có hiệu quả, góp phần hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về thị trường lao động. Tổ chức thu thập, cập nhật thông tin về Cung - Cầu lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đã thu thập đủ số hộ, số thành viên trong hộ và số doanh nghiệp; Tổng số hộ gia đình được thu thập dữ liệu 508.278 hộ, số doanh nghiệp đã thu thập dữ liệu 1.962 doanh nghiệp...

Dù đã tăng cường nhiều giải pháp để hỗ trợ tạo giải quyết việc làm cho người lao động nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động của các doanh nghiệp, tình hình lao động, việc làm đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Sản xuất kinh doanh bị xáo trộn. Đơn hàng bị sụt giảm, hoạt động vận chuyển hàng hóa bị trì hoãn, tắc nghẽn tại các cảng, dòng hàng và dòng tiền đều thiếu hụt hoặc tồn kho khiến doanh nghiệp chịu nhiều khó khăn. Chế độ tiền lương, việc làm… của người lao động trong một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Một số công ty phải giảm ngày làm việc, nghỉ luân phiên, sản xuất cầm chừng… dẫn đến thu nhập của người lao động giảm hơn so với trước đây. Tình hình lao động bị mất việc làm đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng, từ đầu năm đến ngày 11/12, Ngành đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 23.008 trường hợp có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả 308.213 triệu đồng.

         Để khắc phục những khó khăn trên, năm 2020, Ngành sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Phòng ngừa, hạn chế các vụ tranh chấp lao động tập thể, tai nạn lao động xảy ra. Tăng cường công tác giới thiệu, giải quyết việc làm. Trong năm 2021, đưa trên 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

         Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, giảm tranh chấp lao động; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với lao động theo quy định pháp luật. Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

        Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Thường xuyên nắm tình hình quan hệ lao động ở các doanh nghiệp; phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vụ đình công, lãn công ở các doanh nghiệp, tham gia giải quyết các vụ đình công bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh lao động. Tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động hàng năm. Phối hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, đảm bảo an toàn lao động. Điều tra, giải quyết kịp thời các vụ tai nạn lao động xảy ra.

        Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngành sẽ triển khai thực hiện tốt và kịp thời các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; điều tra cập nhật biến động về cung- cầu lao động để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động, xây dựng hệ thống thị trường lao động, góp phần tích cực kết nối cung - cầu lao động. Đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch việc làm; tích cực tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức.

        Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có biện pháp, cơ chế, chính sách thu hút lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.