|
Lao động việc làm


An Giang ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19


Nhằm thăm hỏi, nắm tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác cho người lao động vào thời điểm cuối năm, chiều ngày 5/1/2021, Ban Quan hệ lao động tỉnh An Giang tổ chức đến thăm và làm việc tại 03 doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn TP. Long Xuyên: Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty TNHH Hưng Phúc Thịnh, Công ty TNHH May Đức Thành. Đoàn do đồng chí Phạm Sơn- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là Trưởng đoàn, các thành viên là đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh…


Năm 2020, Ngành đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Triển khai các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phối hợp tư vấn, tuyên truyền cho lao động là Hạ sĩ quan – Binh sĩ xuất ngũ và quân nhân dự bị tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Chấn chỉnh tình trạng người lao động mượn hồ sơ tư pháp của người khác đi làm và tham gia BHXH tại các doanh nghiệp. Phối hợp giải quyết 21.927 trường hợp có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả 294.064 triệu đồng.