|

Giới thiệu chung

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC: CHÂU VĂN LY

P. GIÁM ĐỐC: PHAN VĂN TUẤN; P. GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN; P. GIÁM ĐỐC: PHẠM SƠN

 

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Người có công

5. Phòng Lao động - Việc làm

6. Phòng Giáo dục nghề nghiệp

7. Phòng Bảo trợ xã hội

8. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

9. Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang

3. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang

4. Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang

5.Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang

6. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang

7. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang

8. Ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang

 


Các tin đã đưa