|

Giới thiệu chung

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

 - Giám đốc: Phạm Văn Phước

 - Số điện thoại: 0939313555

 

2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang

- Giám đốc: Dương Thúy Ngân

- Số điện thoại: 0988421953

 

3. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang

- Giám đốc: Nguyễn Văn Nguyễn

- Số điện thoại: 0913178363

 

4. Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang

- Giám đốc: Lê Văn Thịnh

- Số điện thoại: 0917277810

 

5. Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang

- Hiệu trưởng: Cao Văn Thích

- Số điện thoại: 0913797199

 

6. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang

- Hiệu trưởng: Ngô Hữu Lễ

- Số điện thoại: 0913138465

 

7. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang

- Hiệu trưởng: Trần Thế Vỹ

- Số điện thoại: 0918752115

 

8. Ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang

- Tổ trưởng: Đoàn Tiến Phương

- Số điện thoại: 0987236063

 

 


Các tin đã đưa