|

Lao động việc làm

Thông tin một số quy định, điều kiện cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ngày 24/9/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành văn bản số 3246/LĐTBXH-VL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đã triển khai thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc tại Việt Nam (nới lỏng hơn so với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP) phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải tuyệt đối an toàn, phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Chuyên gia:

Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: “Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam”.

Nghị quyết 105/NQ-CP quy định trường hợp này như sau: “Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam”.

2. Lao động kỹ thuật:

Quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: “Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

Nghị quyết 105/NQ-Cp quy định như sau: “Được đào tạo chuyên ngành ky thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam”.

3. Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật:

Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: “Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, gồm: văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Nghị quyết 105/NQ-CP quy định trường hợp này như sau: “Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, là: văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc GPLĐ đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.

4. Hộ chiếu:

Tại điểm d khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 9, khoản 5 Điều 17 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định: Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật”

Nghị quyết 105/NQ-CP quy định: Bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật”.

5. Quy định về điều động người LĐNN:

Nghị quyết 105/NQ-CP quy định: “Cho phép người LĐNN đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với thời hạn không quá 06 tháng và người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan quản lý lao động nơi người LĐNN đến làm việc mà không phải làm lại GPLĐ”.

Việc triển khai thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận GPLĐ cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam thể hiện quan điểm của Chính phủ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, chủ động, kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển chuyên gia, lao động kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp đáng kể vào hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Nghị định 152/2020/NĐ-CP: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-152-2020-nd-cp-32864?cbid=34061

Nghị quyết 105/NQ-CP: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-105-nq-cp-34371?cbid=36915