|

Hoạt động ngành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn: “ An toàn về an ninh trật tự ” năm 2022

 

 

        Ngày 21/3/2023, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định (Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 02/3/2023) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn: “An toàn về an ninh trật tự ” năm 2022 và hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Buổi Lễ đã được diễn ra trang nghiêm, long trọng. Đến dự Lễ có các vị Lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh An Giang và 145 đơn vị là đại diện cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự năm 2022.

        Năm 2022, Sở Lao động-TBXH tiếp tục đạt tiêu chuẩn và được cấp Giấy Công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn: “An toàn về an ninh trật tự ” năm 2022.

        Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ-CAT ngày 08/02/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh An Giang; Hướng dẫn số 325/HD-CAT-PV05 ngày 03/02/2023 của Công an tỉnh An Giang về công tác phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023. Sở Lao động- TBXH sẽ tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả 02 văn bản trên và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có liên quan tại Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở năm 2023./.