|

Giáo dục nghề nghiệp

An Giang tổ chức khai giảng các lớp đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt 02 phương án và Bảo hiểm Xã hội tỉnh thanh toán kinh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH NV APPAREL phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Châu Thành Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển Nhân lực An Giang để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 219 người lao động với tổng kinh phí 1,368 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Quỹ bảo hiểm xã hội.

Sáng ngày 04, chiều ngày 06 tháng 12 năm 2021; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Châu Thành và Trung tâm Phát triển Nhân lực An Giang tổ chức khai giảng các lớp may công nghiệp, kỹ thuật xây dựng dân dụng và kỹ thuật hàn cho lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ông Phạm Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ông Hồ Hữu Tài đã đến dự.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ..., khi bị rũi ro do thiên tai, dịch bệnh, bị mất việc làm,... sẽ được hỗ trợ chính sách đào tạo nghề từ nguồn kinh phí Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả theo quy định. Qua đó mong muốn đơn vị đào tạo và doanh nghiệp phối hợp tổ chức thực hiện đào to đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ông Phạm Sơn cho biết: Đây là chính sách được An Giang triển khai đầu tiên tại ĐBSCL thực hiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; góp phần nâng cao kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động, phù hợp với việc thay đổi vị trí việc làm, chuyển đổi cơ cấu, công nghệ của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng như khôi phục sản xuất, kinh doanh sau đại dịch. Đề nghị các trung tâm phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo phương án, kế hoạch đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, giúp người lao động nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập, giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn lao động tại doanh nghiệp phù hợp với vị trí việc làm, chuyển đổi cơ cấu, công nghệ của doanh nghiệp.