|

Giáo dục nghề nghiệp

10 tháng đầu năm 2020: Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp đạt 91,8% kế hoạch

10 tháng đầu năm 2020, Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội An Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp, đến nay đạt 91,8% kế hoạch năm

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bổ sung chỉ tiêu liên kết đào tạo năm 2020, tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT”Đề án “Sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN tỉnh An Giang”; ban hành quyết định công nhận giám đốc Trung tâm GDNN 3T An Giang. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện rà soát và điều chuyển kinh phí đào tạo nghề phi nông nghiệp cho LĐNT cho các huyện có nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện đến cuối năm 2020.

Hướng dẫn các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm; thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2020. Tổ chức Hội diễn văn nghệ HSSV các cơ sở GDNN tỉnh An Giang lần thứ III - năm 2020. Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè; nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp; bồi dưỡng, chuẩn hóa và thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức Đoàn tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XI, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp năm 2020. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp gần 22.950 người, đạt tỷ lệ 91,8% kế hoạch năm (cao đẳng 1.080 SV; trung cấp 2.149 HS; sơ cấp 8.822 HV và đào tạo dưới 3 tháng 10.899 HV). Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt tỷ lệ 91% kế hoạch năm (ký 264 hợp đồng, 390 lớp với 10.920 học viên), kinh phí trên 8.680 triệu đồng; ký hợp đồng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng trình độ ngắn hạn (sơ cấp, thường xuyên dưới 03), toàn tỉnh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH NV APPAREL, Xí nghiệp May An Giang, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bảo Thịnh Phát tổ chức 13 lớp với 455 học viên, kinh phí hỗ trợ 546 triệu đồng.

Kế hoạch những tháng cuối năm 2020, Ngành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị, ngành có liên quan cấp kinh phí hỗ trợ nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp; kinh phí hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

Tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT”Đề án “Sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN tỉnh An Giang”. Tổ chức Đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020; đoàn tham dự Lễ tuyên dương HSSV các cơ sở GDNN xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nghiệp và phúc tra, hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao do ngành phụ trách ở các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020./.