|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác trẻ em - bình đẳng giới năm 2022

       Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022.

        Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 11 lớp tập huấn triển khai nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2022 cho 950 đại biểu là đại diện của  các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục, Phụ nữ, Tư pháp, Toà án nhân dân và Công an cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác trẻ em - bình đẳng giới và đội ngũ cộng tác viên  khóm, ấp của 156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

        Đây là hoạt động nhằm cung cấp kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bình đẳng giới đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác trẻ em và bình đẳng giới tại các huyện, thị xã, thành phố; góp phần thực hiện đạt một số chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ về công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2022./.