|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 theo tinh thần Công văn số 1177/UBND-KGVX ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, cộng đồng. Đồng thời nhân rộng các sản phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

 

Theo đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” diễn ra từ ngày 15/11/2021 đến 15/12/2021. Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông: 

(1) Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

(2) Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

(3) Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.

(4) Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.

 (5) Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

(6) Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

(7) Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.

(8) Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

(9) Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

(10) Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

(11) Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.

(12) Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.

(13) Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

(14) Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

(15) Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

(16) Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.