|

Thanh tra

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 - “tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng”

Tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng luôn chiếm tỷ lệ rất cao trên tổng số vụ tai nạn xảy ra do tai nạn lao động hàng năm, trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2020, trung bình hàng năm tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng chiếm 32% số vụ và 31% số người chết.

(Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng phát động Chiến dịch thanh tra)

Nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn lao động chết người xảy ra tại các công trình xây dựng trong thời gian vừa qua, đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động đối với công tác an toàn lao động tại các công trình xây dựng, năm 2021 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phát động Chiến dịch thanh tra năm 2021 với chủ đề “Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng”. Để triển khai có hiệu quả Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp và thành lập đoàn thanh tra liên ngành để triển khai công tác thanh tra về an Toàn lao động và thực hiện pháp luật lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Đoàn tiến hành kiểm tra tại Công trình xây dựng Trường Mẫu giáo Vàng Anh, phường Bình Đức – TP. Long Xuyên)

Trong tháng 10, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 04 công trình gồm: Công trình xây dựng Trường Mẫu giáo Vàng Anh (phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên) – đơn vị thi công Công ty TNHH MTV XD Thịnh Đức; Công trình xây dựng Trụ sở Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên (phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) – đơn vị thi công Công ty TNHH Công Đạt;  Công trình xây dựng Cửa hàng Nông sản an toàn (phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) và Công trình Xây dựng trường Mẫu giáo Hoa Sen (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) – đơn vị thi công Công ty cổ phần Xây lắp An Giang.

(Công trình xây dựng Trụ sở Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên - phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên)

Nhìn chung, công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng được các đơn vị thi công quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn có nội dung thiếu sót như: một số lao động vẫn chưa được ký kết hợp đồng lao động, nguyên nhân là do sau thời gian dài (hơn 03 tháng) tạm dừng thi công bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều lao động đã nghỉ việc, các chủ thầu tuyển lao động mới chưa ký kết hợp đồng; nhiều vật tư, thiết bị tại công trình không được sắp xếp gọn gàng, gây mất mỹ quan và an toàn; người lao động tại một số công trình không sử dụng hoặc sử dụng các trang, thiết bị bảo hộ lao động được cung cấp làm mất hoặc giảm hiệu quả của các trang, thiết bị bảo hộ lao động, nhất là khi không may có tai nạn lao động xảy ra. Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những nội dung còn thiếu sót của các đơn vị thi công và đề nghị các đơn vị này tổ chức khắc phục ngay, để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, nâng cao công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình nhằm làm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra./.