|

Thanh tra

Thông báo về việc không thực hiện thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt điều chỉnh (lần 2) danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo đến các doanh nghiệp một số nội dung như sau:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội đối với 38 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1181/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có danh sách kèm theo).

2. Các doanh nghiệp không được thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo danh sách nêu trên phải thực hiện việc tự kiểm tra theo quy định Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến theo đúng thời gian quy định (trước ngày 15/11/2021), theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào website: http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn ;

Bước 2: Đăng ký tài khoản của doanh nghiệp và chọn loại phiếu, nội dụng tự kiểm tra phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Bước 3: Doanh nghiệp tổ chức tự kiểm tra theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và gửi kết quả tự kiểm tra trực tuyến của doanh nghiệp theo quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang thông báo đến các doanh nghiệp được biết để  thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang, địa chỉ: Số 97 Trần Quang Diệu, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điện thoại: 02963.854.268 - 098.333.81.44 (gặp Hữu Trí) để được hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể./.