|

Đảng - Đoàn thể

Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở LĐ-TBXH, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 274-KH/ĐUSLĐTBXH ngày 13/3/2023 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), ngày 31/7/2023, Sở LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở LĐ-TBXH, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TBXH; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp Kỹ thuật – Tổng hợp An Giang và Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở LĐ-TBXH.

Với sự  quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp và dưới sự tập trung chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy Sở đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được cụ thể:

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo nghề đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm tuyển sinh đào tạo nghề[1], ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 69,5%, lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 28,5%. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đã góp phần kiềm chế, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%. Trong năm đã giới thiệu 357 lao động đã xuất khẩu lao động[2], tỷ lệ 176% đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

- Các hoạt động chăm sóc đời sống người có công luôn được duy trì thường xuyên, phần lớn người có công được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục - đào tạo, ưu tiên trong dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm. Toàn tỉnh vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 14 tỷ đồng đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

- Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; Số hộ nghèo cuối năm 2022 là 14.872 hộ chiếm tỷ lệ 2,81% (giảm 1% so với năm 2021) đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm từ 1 - 1,2%/năm; Hộ cận nghèo là 24.370 hộ chiếm tỷ lệ 4,61% (giảm 1,28% so với năm 2021). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 1%/năm, đạt so với Nghị quyết đề ra.

Giai đoạn 2023-2025, là những năm cuối của kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu như sau: 

- Tập trung bám sát mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI đề ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và xã hội lần thứ V.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hình thành đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng mềm; gắn kết chặt chẽ đào tạo nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

- Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng người có công; thực hiện giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội; làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tích cực đấu tranh ngăn chặn, làm giảm tệ nạn mại dâm, ma túy và giải quyết tốt các vấn đề sau cai nghiện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành. Tiếp tục xây dựng, củng cố Đảng bộ và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

 

[1] Đào tạo nghề cho 74.909 người (trong đó, trình độ cao đẳng là 3.379 SV, trung cấp là 7.290 HS, sơ cấpvà dưới 03 tháng là 64.240 HV

[2] Nhật bản: 233 lao động, Đài Loan: 106 lao động, Hàn Quốc: 02 lao động, Nga: 01 lao động, Indonesia: 01 lao động.

 

 


Các tin đã đưa