|

Bảo trợ xã hội

Công tác tiếp nhận và hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang từ nguồn dự trữ Quốc gia

Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh An Giang, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 (đợt 1) và Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 (đợt 2) về việc tiếp nhận và phân bổ gạo của Chính phủ hỗ trợ cho người dân tỉnh An Giang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh An Giang được Chính phủ hỗ trợ 3.362,280 tấn gạo, đối tượng hỗ trợ là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn khác không bảo đảm được đời sống do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, định mức hỗ trợ: 15kg gạo/người/tháng, thời gian hỗ trợ: 01 tháng.

Số gạo trên được phân bổ cho các địa phương như sau: Thành phố Long Xuyên 222,390 tấn; thành phố Châu Đốc: 82,470 tấn; thị xã Tân Châu: 372,840 tấn gạo; huyện An Phú: 403,890 tấn gạo; huyện Phú Tân: 318,165 tấn; huyện Châu Phú: 394,155 tấn gạo; huyện Tịnh Biên: 195,510 tấn gạo; huyện Tri Tôn: 412,725 tấn gạo; huyện Châu Thành: 288,405 tấn gạo; huyện Chợ Mới: 358,785 tấn gạo và huyện Thoại Sơn: 312,945 tấn gạo.

Hiện tại các địa phương đã tiếp nhận và tiến hành cấp phát gạo cho các hộ dân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với các địa phương kiểm tra chất lượng gạo, công tác tiếp nhận, đối tượng nhận hỗ trợ, định mức hỗ trợ và đánh giá của địa phương, người dân về chất lượng gạo, công tác phối hợp với đơn vị cấp gạo,….

Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ông Trần Duy Hiếu, Phó Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn kiểm tra và cấp gạo cho người dân Khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn

 

Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ông Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành kiểm tra và cấp gạo cho người dân xã An Hoà, huyện Châu Thành

Việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận và triển khai cấp phát gạo cho người dân được kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định; tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo mục tiêu tất cả người dân của tỉnh không để ai bị thiếu ăn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội cấp huyện hợp với UBND cấp xã tiếp tục tục rà soát, nắm thông tin về tình hình đời sống của người dân là lao động tự do, nhất là các lao động tự phát từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…về địa phương./.