Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (27/12/2019)

Sáng ngày 25/12, Bộ Lao động- TBXH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020. Hội nghị do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động- TBXH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu An Giang, có ông Lê Văn Nưng, PCT UBND tỉnh, ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động- TBXH và đại diện lãnh đạo HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UB.MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Phòng Lao động- TBXH các huyện, thị, thành.Theo báo cáo của Bộ Lao động- TBXH, năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song các chỉ tiêu, kế hoạch về lao động, người có công và xã hội vẫn đạt được kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt. Ước cả năm tạo việc làm cho 1,655 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1,508 triệu người, đưa trên 147.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đột phá phát triển giáo dục nghề nghiệp, Trong năm tuyển sinh khoảng 2,33 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 4%, bình quân các huyện nghèo giảm còn dưới 29%. Chỉ đạo các địa phương các thực hiện các đầy đủ các chề độ, chính sách đối với người có công, ước đến cuối năm 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 99% xã/ phường/ thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Ngoài ra, quan tâm, đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội… Năm 2020, Ngành tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở thành thị là dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1-1,5%. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đảm bảo triển khai thực hiện tốt quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh…

Còn tại An Giang, theo báo cáo của Sở Lao động- TBXH, năm 2019, toàn tỉnh đã tuyển sinh dạy nghề cho 25.000 người, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm; giải quyết việc làm cho trên 31.405 lao động, đạt tỷ lệ 104,68% kế hoạch năm; Tập trung quản lý tốt hồ sơ và thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với trên 40.000 hồ sơ người có công theo quy định, trong đó trợ cấp hàng tháng gần 10.000 người có công và thân nhân; Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đầy đủ kịp thời cho 90.374 đối tượng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,67% năm 2018 xuống còn 2,63% cuối năm 2019… Kế hoạch năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục các giải pháp để đổi mới chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách người có công cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội. Quan tâm chăm sóc đảm bảo sự phát triển đầy đủ và toàn diện của trẻ em. Phối hợp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tệ nạn mai dâm, ma túy và các vụ xâm hại trẻ em.Tham luận tại hội nghị về lĩnh vực bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cho biết, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 14.170 hộ nghèo, chiếm 2,63%; 29.414 hộ cận nghèo, chiếm 5,45%; có 84.357 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng; Có 212.000 người cao tuổi, trong đó có 27.534 người cao tuổi tròn 70, 75, 80 85, 90, 95 và 143 cụ trên 100 tuổi. Về trẻ em có 463.747 trẻ, trong đó trẻ có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật là 4.567 (cập nhật theo Luật trẻ em 2016), tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt 85%, tỷ lệ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt 65,8%; có 231.340 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong năm 2019, Sở đã cập nhật kịp thời 212.000 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành NQ 09/NQ-HĐND tỉnh, ngày 12/7/2019 Quy định chế độ chúc thọ, mừng thọ cho 27.534 người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi. Vào các dịp lễ, tết Nguyên đán 2019 đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức chúc thọ 143 cụ trên 100. Tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi như thành lập được 618 CLB người cao tuổi,187.543 người cao tuổi  tham gia sinh hoạt; Cập nhật, quản lý, đề xuất chế độ hỗ trợ qua hệ thống bưu điện cho 90.374 đối tượng bảo trợ xã hội (theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP), kinh phí trên 443 tỷ đồng. Trong đó: 82.649 đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp là trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng được cấp thẻ BHYT và khám chữa bệnh miễn phí; Kịp thời thăm hỏi, thống kê đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 1.557 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai (giông lốc, sạt lỡ) kinh phí trên 22 tỷ đồng (trong đó ngân sách địa phương trên 1,4 tỷ đồng; nguồn vận động hỗ trợ trên 20,6 tỷ đồng). Quan tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Kết quả:100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng theo Nghị định 136/2013-CP; 100 % trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục phát hiện được hỗ trợ, quản lý cas kịp thời; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và khám, chữa bệnh miễn phí theo quy định, 83% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp, chăm sóc  để phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; 100% xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm mô hình Ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, 75% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 60% cha, mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em được cung cấp các kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng hình thức tuyên truyền, 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã và cộng tác viên được nâng cao năng lực về chuyên môn,…

Tuy đạt những kết quả khả quan, nhưng công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở BTXH phần lớn là người tâm thần, rối nhiễu tâm trí nhưng cơ sở vật chất ở các cơ sở bảo trợ chưa đủ chuẩn để nuôi dưỡng đối tượng; khi đưa đi điều trị ở các Bệnh viện tâm thần các tỉnh còn gặp khó khăn do không có người nuôi dưỡng. Mức trợ cấp xã hội còn thấp so mức thu nhập bình quân chung của xã hội và vật giá hiện nay. Số đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt được nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình, dự án, các chính sách xã hội còn thấp. Công tác tuyên truyền kiến thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ được thực hiện nhưng đủ độ bảo phủ. Nhận thức một số bộ phận người dân còn chủ quan trước nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em…Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang


Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội bởi tốc độ trượt giá hàng năm thì hiện nay người hưởng trợ cấp xã hội còn khó khăn, đồng thời  đề nghị Trung ương sớm phê duyệt các đề án trên lĩnh vực bảo trợ xã hội do UBND tỉnh An Giang đã đề xuất năm 2019; sớm bố trí kinh phí xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh An Giang...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được trong năm 2019. Ngành đã hoàn thành 3 mục tiêu đột phá (xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động) và 2 ưu tiên (giải quyết tồn đọng trong xác nhận, công nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em). Đồng thời đề nghị, Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp, với nhu cầu của thị trưởng và cuộc cách mạng công nghiệp lần 4.0. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành đối với các đối tượng người có công. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuyển hướng tiếp cận nghèo đa chiều thực chất hơn. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai…

Hội nghị còn công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Lao động- TBXH năm 2019 và thông báo quyết định tặng cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Lao động- TBXH cho các tập thể đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu các phong trào thi đua năm 2019. An Giang là một trong 18 đơn vị được Bộ trao tặng cờ thi đua xuất sắc./.

Thu Hằng

Các tin đã đưa:
Kiểm tra công tác phòng chống dịch CoVid 19 tại các doanh nghiệp (27/02/2020)
Kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy (12/02/2020)
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch Corona (10/02/2020)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV (10/02/2020)
Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (02/02/2020)
Triển khai phối hợp trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (02/02/2020)
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (21/01/2020)
Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (18/01/2020)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 và định hướng thực hiện trong thời gian tới (07/01/2020)
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh An Giang năm 2019 (02/11/2019)
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn