|
Thông báoThông báo phúc tra, đánh giá nông thôn mới nâng cao huyện Chợ Mới


Thông báo kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2020 huyện Chợ Mới, Châu Thành


Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh An Giang


Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức


Về việc thay đổi mẫu con dấu Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh An Giang


Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19