|
Thanh tra


Những năm gần đây, kinh tế địa phương ngày càng phát triển, nhiều công trình cao tầng, khu chung cư được hình thành trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, để tạo thuận lợi trong việc di chuyển của con người trong những tòa nhà cao tầng cũng như vận chuyển nhanh các loại hàng hóa thì thang máy được đưa vào sử dụng rộng rãi ở hầu hết các tòa nhà, công trình xây dựng.


Hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hàng năm nhằm phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót, phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh giao phó.


Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/12/2010; Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra lao động – thương binh và xã hội; Công văn số 464/TTr-THGS ngày 13/7/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về định hướng công tác thanh tra năm 2021, ngày 08/12/2020 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1148/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021.