|
Hoạt động ngành

Sáng ngày 11/01, Bộ Lao động- TBXH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động- TBXH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.