Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Chính sách người có công
Mức quà tặng đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) (05/07/2019)

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ngày 02 tháng 7 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang có văn bản 1412/HD-SLĐTBXH hướng dẫn thực hiện việc tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), cụ thể như sau:

MỨC QUÀ VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TẶNG QUÀ CỦA TỈNH

1. Mức quà tặng bằng tiền: theo 04 mức: 500.000 đồng, 600.000 đồng, 800.000 đồng và 1.000.000 đồng.

 

Số TT

Mức chi (đồng)

Đối tượng được hưởng

 

 

 

1

 

 

 

1.000.000đ

 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bệnh binh có tỉ lệ bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

800.000đ

 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất nuôi dưỡng, thân nhân đang hưởng tuất 02 liệt sĩ trở lên;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

600.000đ

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng;

- Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản hàng tháng;

 

 

 

4

 

 

 

500.000đ

- Thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất thương binh, bệnh binh hàng tháng;

- Thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất của người hoạt động KC bị nhiễm CĐHH suy giảm 61% trở lên;

- Người đảm nhận việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ trần;

- Người đảm nhận việc thờ cúng thương binh, bệnh binh từ trần.

- Người giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” và đảm nhận việc thờ cúng liệt sĩ.

 

2. Đối tượng được tặng quà

a. Người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh); Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

b. Thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất ưu đãi hàng tháng của: liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

c. Người đảm nhiệm việc thờ cúng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, Bệnh binh; Liệt sĩ (người giữ bản gốc Bằng “Tổ quốc ghi công”).

3. Quy định chung:

- Những người đã có Quyết định đình chỉ hay tạm đình chỉ trợ cấp ưu đãi từ tháng 7/2019 trở về trước thì không được hưởng chế độ quà tặng 27/7/2019.

- Mỗi người chỉ được nhận 01 (một) phần quà tương ứng mức quy định.

- Trường hợp một người được xác nhận từ 02 (hai) đối tượng thuộc (a), (b) trở lên, chỉ được nhận 01 (một) phần quà của mức cao nhất.

- Trường hợp một người được xác nhận là đối tượng thuộc (a) đồng thời là (c), thì được nhận thêm 01 (một) suất quà thờ cúng theo mức quy định (thờ bao nhiêu đối tượng nêu trên thì được nhận thêm bấy nhiêu phần quà).

- Trường hợp một người được xác nhận là đối tượng thuộc (b) đồng thời là (c), chỉ giải quyết thêm quà khi người đang được thờ cúng khác với người có công mà thân nhân đang hưởng tuất.

* Một số ví dụ:

+ Người đang hưởng hàng tháng đồng thời các chế độ: Thương binh 40% (a), Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 35% (a) và thân nhân liệt sĩ (b) thì chỉ được nhận 01 (một) phần quà của mức cao nhất là 800.000 đồng.

+ Thương binh 81% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (a), đồng thời là người thờ cúng Bà mẹ VNAH (c) thì được nhận 02 (hai) phần quà tương ứng là 1.000.000 đồng và 500.000 đồng.

+ Người đang hưởng tuất Liệt sĩ hàng tháng (b), đồng thời là người thờ cúng Thương binh (c) thì được nhận 02 (hai) phần quà tương ứng là 600.000 đồng và 500.000 đồng.

+ Người duy nhất đang hưởng tuất Thương binh (b), đồng thời đang thờ cúng một Thương binh khác (c) thì nhận được 02 (hai) phần quà, 500.000 đồng/phần.

+ Người đang hưởng tuất của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 65% (b), đồng thời đang thờ cúng thương binh (c) chính là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đó thì chỉ nhận 01 (một) phần quà là 500.000 đồng.

* Một số điểm cần lưu ý:

a) Đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

+ Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang công tác và đang hưởng trợ cấp thương tật, bệnh tật hàng tháng trong các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh cũng được hưởng quà tặng theo mức quy định của tỉnh (Đơn vị lập danh sách và thanh quyết toán trực tiếp với cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn).

+ Thân nhân đang hưởng tuất của thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học thì gia đình chỉ được nhận 01 (một) phần quà theo mức quy định (kể cả sổ A và B, không tính phần quà theo số định suất trợ cấp hàng tháng đang hưởng).

b) Đối với thân nhân liệt sĩ:

+ Cha, mẹ; vợ (hoặc chồng); con hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì mỗi người được nhận một phần quà theo mức quy định.

+ Thân nhân liệt sĩ hiện không còn người hưởng trợ cấp thường xuyên nhưng đang thờ Bằng “Tổ quốc ghi công” thì được nhận 01(một) phần quà, thờ bao nhiêu Bằng (bản gốc) thì được nhận bấy nhiêu phần quà tương ứng.

+ Liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu, người được họ tộc liệt sĩ uỷ quyền thờ cúng liệt sĩ thì được nhận 01 (một) phần quà (thờ bao nhiêu Bằng “Tổ quốc ghi công” bản gốc thì cũng được nhận bấy nhiêu phần quà tương ứng).

+ Vợ liệt sĩ có chồng khác (hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác) đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên thì được 01 (một) phần quà; trường hợp không còn ai khác hưởng tuất hàng tháng của liệt sĩ này, người con của liệt sĩ hoặc người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cũng được hưởng 01 (một) phần quà theo mức quy định, số quà tương ứng số Bằng “Tổ quốc ghi công”.

        Văn bản số 1412/HD-SLĐTBXH ngày 02/7/2019: xem tại đây

Thu Nga

Các tin đã đưa:
Đoàn Người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh An Giang thăm các cơ quan Trung ương, Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. (12/09/2019)
Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (27/08/2019)
Gương thương binh giúp các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với con chữ (22/08/2019)
Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) (26/07/2019)
Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước (24/07/2019)
Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 72 thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Vĩnh Long (22/07/2019)
Thăm tặng quà nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) (17/07/2019)
Mức quà tặng của Chủ tịch nước đối với người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) (17/07/2019)
Xây dựng dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) (17/06/2019)
An Giang với công tác đền ơn đáp nghĩa (10/05/2019)
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn