Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Lao động - Tiền lương
Skip portlet Portlet Menu

      Ngày 19/11/2020, tại An Giang, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động – thương binh và Xã hội) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết sửa đổi nội dung hỗ trợ như sau:

...

An Giang là tỉnh có dân số đông, trên 1,9 triệu người. Số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 60% so với tổng dân số. Nhìn chung, nguồn lực lao động của tỉnh dồi dào, song trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động còn thấp; lao động chưa qua đào tạo, lao động thiếu việc làm còn nhiều, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Thời gian qua, Tỉnh rất quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

...

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 399/TB-VPUBND, ngày 10 tháng 9 năm 2020, Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020” và định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn tiếp theo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng sở ban ngành có liên quan và các địa phương cần quan tâm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, trong đó cần lưu ý các nội dung sau:

...

Theo báo cáo của Sở Lao động- TBXH tỉnh An Giang, qua tổng hợp tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng tết năm 2020 từ 94 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về Sở (bao gồm 13 Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ; 16 Công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước; 56 Doanh nghiệp dân doanh; 09 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI), thì hầu hết các doanh nghiệp đều có thưởng Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho người lao động.

...

Năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 31.405 lao động, trong đó số lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là 518 người, đạt tỷ lệ 259% so với kế hoạch năm, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan...

...

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Thực hiện Công văn số 6115/VPUBND-KTTH ngày 27/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp).

...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Quan hệ lao động và phòng ngừa, giải quyết đình công, lãn công tỉnh An Giang.

...

Theo báo cáo của Sở Lao động- TBXH tỉnh An Giang, qua tổng hợp tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng tết từ 79 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về Sở (bao gồm 09 Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ; 19 Công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước; 43 Doanh nghiệp dân doanh; 08 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI), thì hầu hết các doanh nghiệp đều có thưởng Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho người lao động.


...

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.


Trang đầu Trang kế123456789Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn