|

Văn bản Sở LĐ-TBXH

V/v thực hiện Thông tư 29/2016/TTBLĐTBXH ngày 31/07/2016 về bảo hiểm thất nghiệp

Số ký hiệu: 1230/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH
Ngày ban hành: 22/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở lao động
Nội dung trích yếu: V/v thực hiện Thông tư 29/2016/TTBLĐTBXH ngày 31/07/2016 về bảo hiểm thất nghiệp
Tập tin đính kèm: Tải về