|

Lịch làm việc

Lịch làm việc Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Ngày, tháng, năm Nội dung Địa điểm Ban Giám đốc

30/11/2020 (Thứ hai)

Họp Tỉnh ủy

VP. Tỉnh ủy

đ/c Châu Văn Ly

01/12/2020 (Thứ ba)

 

08 giờ 00 - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS và Tổng kết 30 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS.

01/12/2020 (Thứ ba)

 
đ/c Phan Văn Tuấn