|

Thanh tra

Triển khai chiến dịch thanh tra lao động năm 2021, trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Trước tình hình tai nạn lao động đã và đang xảy ra có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Theo báo cáo thống kê số liệu các vụ tai nạn lao động từ năm 2019 đến nay trong toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn lao động, làm 24 người người chết. Đặc biệt số vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người trong lĩnh vực xây dựng 06 vụ với 08 người chết và khởi tố 01 vụ.

Với mục tiêu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp luật lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động xảy ra tại các công trình xây dựng. Ngày 02/4/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 tại tỉnh Đắk Lắk, với chủ đề Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động trên cả nước. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang, đã xây dựng kế hoạch Thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra tại các công trình xây dựng mà nguyên nhân chính là do các nhà thầu chưa tuân thủ về pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thi công.

Qua đó, theo kế hoạch từ đây đến tháng 9/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Sở Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan chức năng sẽ thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động và xây dựng (nội dung thanh tra cụ thể như: ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, tham gia BHXH bắt buột, chế độ làm đêm, làm thêm giờ, bồi dưỡng độc hại, hiện vật; công tác quản lý như: Huấn luyện an toàn lao động, trang cấp và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; việc ban hành và thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động tại công trình v.v).

Để Chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng được thành công góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động đồng thời giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có sự tham gia, phối hợp tích cực từ các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đặc biệt là sự hợp tác của các doanh nghiệp hiện nay có công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh./.