|

Thanh tra

Hội nghị tập huấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023

 

 

Ngày 19/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị “Tập huấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023” theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân tỉnh An Giang phê duyệt triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 -2025”.

Hội nghị có sự tham gia của 88 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về lao động tại các huyện, thị, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đại biểu tham dự Tập huấn

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe truyền đạt các nội dung về Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 -2025”; giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra; hướng dẫn công tác khai báo, điều tra tai nạn lao động; triển khai một số chính sách mới về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bà Trần Thu Nga – Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nội dung về Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 -2025”

 

Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra pháp luật lao động và xử phạt vi phạm hành chính do ông Đặng Văn Kể - Phó Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin mới, những chính sách mới, quy định mới về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, nâng chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội tại cấp cơ sở./.