|

Phòng chống tệ nạn xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện phục hồi

Năm 2020, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình về phòng, chống mại dâm; cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Thực hiện các đợt cao điểm Tháng hành động phòng, chống ma tuý và ngày thế giới phòng, chống ma tuý 26/6; “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7”...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về về công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và mua bán người với các nội dung và hình thức phong phú nhằm nâng cao ý thức người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa bàn. Tiếp tục phối hợp với tổ chức Vòng Tay Thái Bình, triển khai kế hoạch thực hiện Dự án “Phòng chống mua bán người giai đoạn 2018 - 2020”. Phối hợp tiếp cận, thu thập thông tin ban đầu và trao gói hỗ trợ thiết yếu (gói RISE), hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, đồng thời phối hợp với địa phương tổ chức thăm gia đình, tìm hiểu nhu cầu và nguồn lực để hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho 01 trẻ em ở huyện Châu Thành nghi bị mua bán từ Trung Quốc trở về. Triển khai Kế hoạch thí điểm “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng” tại TP. Long Xuyên và huyện Phú Tân đến nay đã thành lập 02 Điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm của tỉnh (Đội KTLN 178).

Bên cạnh đó, tích cực hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phối hợp quản lý người nghiện ma túy năm 2020 và tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid 19 tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh theo chỉ đạo của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và UBND tỉnh. Phối hợp Cục Phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức khảo sát mô hình hoạt động của Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế vận hành kỹ thuật các loại hình Cơ sở cai nghiện, phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy. Trong năm 2020, Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tiếp nhận 2.762 người nghiện ma túy. Hiện, Cơ sở đang quản lý: 832 người nghiện (31 nữ, trong đó, 614 HV cai nghiện tập trung (20 nữ) và 218 ĐTXH).

Tuy công tác phòng, chống ma túy, mại dâm được tăng cường, nhưng tình hình đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, số người nghiện ma túy tái nghiện còn nhiều do công tác hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng còn nhiều hạn chế. Công tác phòng, chống mại dâm chưa được quan tâm đúng mức, hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 bị gián đoạn, công tác kiểm tra, triệt xóa và cập nhật, điều tra đối tượng hoạt động mại dâm chưa được thường xuyên, số liệu có hồ sơ quản lý thấp hơn so với thực tế. Công tác tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân còn nhiều khó khăn do phần lớn nạn nhân bị mua bán tự trở về không muốn khai báo với chính quyền địa phương do mặc cảm, sợ bị kỳ thị của cộng đồng nên không thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Với mục tiêu năm 2021 là ngăn chặn không để phát sinh mới và tiếp tục làm giảm các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, ma tuý. Củng cố, duy trì và xây dựng mới xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Phấn đấu 100% số người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định được lập hồ sơ quản lýáp dụng các biện pháp, hình thức điều trị, cai nghiện, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý phù hợp; Ngành sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Phối hợp tổ chức rà soát, cập nhật bổ sung danh sách và quản lý tốt các đối tượng hoạt động mại dâm, đối tượng là nạn nhân bị mua bán trở về. Theo dõi, hướng dẫn các địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình hoạt động của các Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn cũng như thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ của Đội theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND, ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy. Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý và cai nghiện tại Cơ sở điều trị, cai nghiện; thúc đẩy công tác quản lý và cai nghiện tại cng đồng và gia đình. Phát triển hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh theo mô hình hoạt động đa chức năng; Tăng cường phối hợp hướng dẫn cho Công an cấp huyện, cấp xã, cán bộ Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội về lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai các hoạt động cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy thuộc các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đề xuất chính sách đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện và gii quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các mô hình cai nghiện gắn với dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, giảm thiểu tình trạng tái nghiện. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ dạy nghề, hỗ trợ tín dụng và lồng ghép với chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện cho giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người sau cai nghiện./.