|

Phòng chống tệ nạn xã hội

Tổ chức tiếp nhận người nghiện ma túy và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy

Ngày 9 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký công văn số 528/UBND-KGVX về việc tổ chức tiếp nhận người nghiện ma túy và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy. Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với ngànhY tế địa phương tổ chức rà soát, sàng lọc, kiểm tra y tếngười sử dụng trái phép các chất ma túy, người nghiện ma túy để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 để quản lý, cách ly y tế theo quy định trước khi tổ chức đưa đối tượng vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong việc kiểm tra, test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy trước khi đưa vào Cơ sở điều trị,cai nghiện ma túy tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận người nghiện, người sử dụng trái phép các chất ma túy đã được cách ly, điều trị theo quy định; đồng thời yêu cầu Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong Cơ sở theo hướng dẫn của Cơ quan y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽCơ sở điều trị, cai nghiện ma túy trong việc giám sát, xử lý người sử dụng trái phép các chất ma túy ngay tại Cơ sở; đồng thời bổ sung kinh phí, phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các lực lượng chức năng theo quy định.

Công văn số 528/UBND-KGVX xem tại đây:

File đính kèm