|

Phòng chống tệ nạn xã hội

Đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 an toàn, lành mạnh, đồng thời để giảm áp lực và chống quá tải đang nguy cơ bột phát phức tạp về an ninh - trật tự tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1289 /UBND-KGVX về việc đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Trước mắt, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố cần tập trung khẩn trương xác nhận hồ sơ cho gia đình bảo lãnh, tiếp nhận ngay số đối tượng tại Cơ sở (có nơi cư trú ổn định) đã thực hiện xong qui trình cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, xác định tình trạng nghiện mà không cần chờ hết thời gian quản lý, lưu trú để nhanh chóng giảm tải cho Cơ sở. Đối với các trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định đưa vào Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy để xác định tình trạng nghiện ma túy phục vụ việc lập hồ sơ quản lý tại xã, phường, thị trấn, ngay sau khi có kết quả xác định tình trạng nghiện và gia đình làm thủ tục bảo lãnh về địa phương thì Công an các địa phương phải xác nhận cho gia đình bảo lãnh và thực hiện ngay việc áp dụng biện pháp quản lý giáo dục người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn.; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp người nghiện ma túy hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và nội quy, quy chế tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

2. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ với Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh trong việc đảm bảo an ninh - trật tự, tổ chức tiếp nhận kịp thời cũng như đưa số đối tượng có nơi cư trú ổn định đã hết thời gian lưu trú tại Cơ sở về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo qui định; tăng cường công tác quản lý địa bàn; rà soát, thống kê cập nhật danh sách người nghiện ma túy để lập hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.

3. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện thị, thành phố xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các cơ sở cai nghiện; kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi quá khích, lôi kéo, kích động, gây rối, phá hoại tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức thực hiện tốt các chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cai nghiện ma túy theo quy định; Quan tâm chỉ đạo Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận người có kết quả dương tính với ma túy để xác định tình trạng nghiện theo đề nghị của các đơn vị địa phương để phục vụ cho việc lập hồ sơ quản lý theo các Nghị định của Chính phủ, chủ động thông báo cho địa phương, đơn vị liên quan về đối tượng quản lý còn thiếu hồ sơ, thủ tục; số đối tượng quản lý đã hết thời gian lưu trú hoặc đối tượng có nơi cư trú ổn định đã thực hiện xong qui trình cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý và xác định tình trạng nghiện để tiếp nhận đối tượng về quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quan tâm động viên ổn định tư tưởng, nắm bắt thông tin và chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong đối tượng cai nghiện tại cơ sở.

4. Sở Y Tế chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực hỗ trợ các lực lượng Công an kiểm tra, xét nghiệm tìm ma túy để xác định đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy phục vụ tốt cho công tác lập hồ sơ quản lý, tăng cường phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại Cơ sở. Chủ động cấp cứu, chữa trị kịp thời các trường hợp học viên bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan: Phối hợp, kết hợp chặt chẽ với Cơ sở điều trị, cai nghiện tỉnh để theo dõi, quản lý đối tượng trong quá trình cai nghiện tại Cơ sở và sau cai nghiện; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh -trật tự, công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy do địa phương đang quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; động viên chán chỉnh nhằm ổn định tư tưởng, nắm bắt thông tin và chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong đối tượng nghiện tại địa bàn quản lý.