|

Phòng chống tệ nạn xã hội

Truyền thông phòng, chống mua bán người

Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 3 năm 2019, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên, huyện An Phú và tổ chức Vòng Tay Thái Bình tại An Giang tổ chức 05 buổi truyền thông (03 buổi trong trường phổ thông trung học, 02 buổi ở chợ) cho 1.300 học sinh và người dân tham dự về nội dung phòng chống mua bán người, những phương thức, thủ đoạn bọn tội phạm thường hay sử dụng lừa gạt, dụ dỗ người dân để mua bán người.

 Thông qua các buổi truyền thông, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã cấp phát 1.000 tập sách mỏng tập hợp những bài báo về nạn mua bán người; 1.300 tờ rơi, 130 quyển sổ tay và 28 áo thun ghi thông tin hỗ trợ nạn nhân khi cần thiết.