|

Người có công

Tập trung thực hiện tốt chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng tỉnh An Giang

 

 

Năm 2023, toàn tỉnh dự kiến tổ chức thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định đối với 3.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó 740 người đi điều dưỡng tập trung, 2.260 người nhận chế độ điều dưỡng tại nhà với tổng kinh phí từ ngân sách (Trung ương và địa phương) trên 8,83 tỷ đồng.

Đoàn NCC tỉnh An Giang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng NCC  

miền Trung (Đà Nẵng) từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023

 

Hòa chung không khí sôi nổi trong các ngày Lễ hội của đất nước; Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức đưa 211 người có công với cách mạng của tỉnh đi điều dưỡng tập trung tại các tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Ninh Bình, Côn Đảo, Bình Định. Qua đó, Đoàn đi thăm nhiều di tích lịch sử, Bảo tàng quân sự, văn hóa, tiêu biểu là viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều thắng cảnh đẹp của các tỉnh.

Đoàn NCC tỉnh An Giang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng NCC  

Tỉnh Ninh Bình từ ngày 10/4/2023 đến ngày 15/4/2023, về viếng Lăng Bác

 

Chế độ điều dưỡng tập trung của người có công với cách mạng tỉnh An Giang với số tiền 2.923.200 đồng/người/lượt được Sở chi trả cho Trung tâm Điều dưỡng người có công để thực hiện chế độ điều dưỡng của người có công theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; tỉnh An Giang còn thực hiện thêm Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang, theo đó, mỗi người có công đi điều dưỡng tập trung được ngân sách tỉnh chi thêm 1.000.000 đồng để bổ sung tiền ăn, thuốc, tham quan và quà bằng tiền mặt 300.000 đồng.

Đoàn NCC tỉnh An Giang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng NCC

Tỉnh Bình Định từ ngày 23/4/2023 đến ngày 28/4/2023

 

Tiếp tục trong Quý II, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức đưa khoảng 200 người có công với cách mạng của tỉnh đi điều dưỡng tập trung tại các tỉnh: ĐăkLăk, Đà Lạt, Kiên Giang-Phú Quốc, Ninh Thuận và Nha Trang. Công tác điều dưỡng tập trung được nâng cao chất lượng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang./.