|

Người có công

An Giang thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022 và tập trung triển khai các kế hoạch năm 2023

 

 

Tỉnh An Giang có trên 40.000 người có công với cách mạng và thân nhân, người có công với nước đang được quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi, trong đó: gần 10.000 hồ sơ liệt sĩ, trên 750 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6.000 thương binh, bệnh binh, trên 500 người được công nhận hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người được xác nhận hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945, hơn 3.200 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, trên 16.000 người có công giúp đỡ cách mạng,...

Năm 2022, toàn tỉnh thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng, một lần và các chế độ liên quan cho trên 97.000 lượt người có công và thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ với số tiền gần 250 tỷ đồng/năm; Thực hiện nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ với kinh phí 15 tỷ đồng. Toàn tỉnh vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 4.500 triệu đồng, đạt trên 112,5% kế hoạch, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 100 căn nhà tình nghĩa người có công đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền trên 4.000 triệu đồng. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X kỳ họp thứ 11 (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022, quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngay từ đầu năm 2023, Tỉnh ủy An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023 và các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Trong đó, tập trung công tác chăm lo người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, theo đó tỉnh đã thực hiện trợ cấp quà Tết của Chủ tịch nước đối với 12.807 người có công với cách mạng và thân nhân theo Quyết định số 1548/QĐ-CTN ngày 21/12/2022 với kinh phí trên 3,87 tỷ đồng. Đồng thời, trợ cấp quà Tết theo Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đối với 31.011 người có công với cách mạng và 72.605 đối tượng bảo trợ xã hội, trên 70.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nguy cơ thiếu đói, hộ khó khăn khác, … với tổng kinh phí trên 185 tỷ đồng, trong đó trên 90 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và trên 90 tỷ đồng từ nguồn vận động, xã hội hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 863/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,... lập thành nhiều Đoàn công tác để thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến tất cả bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn, các chốt biên phòng, các đơn vị tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội,... với kinh phí trên 02 tỷ đồng. Bên cạnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban Đảng, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước,… cũng tổ chức nhiều Đoàn thăm chúc Tết đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, xã nghèo, vùng sâu, biên giới,… với kinh phí hàng tỷ đồng.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung triển khai ngay các kế hoạch thực hiện tốt chính sách ưu đãi, nâng cao đời sống người có công với cách mạng và thân nhân năm 2023, tập trung đảm bảo công tác quản lý, thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công bằng chế độ ưu đãi đối với người có công theo quy định đối với người có công với cách mạng và thân nhân, cựu chiến binh theo quy định pháp luật; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ của tỉnh; Quan tâm, đẩy mạnh phong trào chăm lo đời sống người có công với cách mạng, phấn đấu giảm ít nhất 50% hộ nghèo người có công với cách mạng theo Kế hoạch; Toàn tỉnh vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 4.000 triệu đồng; phối hợp thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quản lý, giữ gìn, chăm sóc tốt 08 nghĩa trang liệt sĩ với trên 14.500 mộ liệt sĩ, đảm bảo luôn được trang nghiêm, sạch đẹp./.