|

Người có công

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang tặng quà đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), song song với quà tặng của Chủ tịch nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 phê duyệt kinh phí thực hiện tặng quà đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ.

Trên cơ sở đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn cụ thể q tặng bằng tiền mặt theo 04 mức: 500.000đ, 600.000đ, 800.000đ và 1.000.000đ, cụ thể:

 

TT

Mức chi

Đối tượng được hưởng

 

 

 

1

 

 

 

1.000.000đ

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bệnh binh có tỉ lệ bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

 

 

 

2

 

 

 

800.000đ

 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất nuôi dưỡng, thân nhân đang hưởng tuất 02 liệt sĩ trở lên;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

600.000đ

 

 

 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng;

- Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản hàng tháng;

 

 

 

4

 

 

 

500.000đ

 

 

- Thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất thương binh, bệnh binh hàng tháng;

- Thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất của người hoạt động KC bị nhiễm CĐHH suy giảm 61% trở lên;

- Người đảm nhận việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ trần;

- Người đảm nhận việc thờ cúng thương binh, bệnh binh từ trần.

- Người giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” và đảm nhận việc thờ cúng liệt sĩ.

 

Quy định chung: Mỗi người chỉ được nhận 01 (một) phần quà tương ứng mức quy định. Trường hợp bản thân được xác nhận thuộc nhiều đối tượng, cũng chỉ nhận 01 (một) phần quà mức cao nhất. Nhưng nếu là người duy nhất đang thờ cúng đối tượng khác (trừ khi hưởng tuất từ người đó) thì được hưởng thêm số phần quà tương ứng. Những người đã có Quyết định đình chỉ hay tạm đình chỉ trợ cấp ưu đãi từ tháng 7/2021 trở về trước thì không được hưởng chế độ quà tặng 27/7/2021.

Trường hợp thờ cúng 01 người (Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ) mà người này được xác nhận thuộc nhiều diện đối tượng người có công thì cũng chỉ giải quyết 01 (một) phần quà mức cao nhất; Trường hợp người đang hưởng tuất của Thương binh, Bệnh binh (có trong danh sách cấp quà 27/7 theo quy định), thì không giải quyết quà đối với người đang thờ cúng của Thương binh, Bệnh binh này; Trường hợp nhiều người thờ cúng 01 người có công (Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ), thì chỉ giải quyết trợ cấp quà lễ 27/7 đối với 01 người được ủy quyền đảm nhiệm việc thờ cúng.

Ngoài phần quà được hưởng theo nội dung Quyết định số 1645/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại văn bản này, những đối tượng thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước vẫn được nhận thêm phần quà theo quy định tại Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước.

 

Theo nội dung Quyết định 1645/QĐ-UBND, Phòng Lao dộng- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện cấp phát tiền quà theo quy định nêu trên đến tận tay người có công trước ngày 27/7/2021, đảm bảo đúng đủ, kịp thời, thể hiện sự tri ân, quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bên cạnh, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương mà tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ phù hợp, thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại địa phương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh, đài tưởng niệm liệt sĩ,... nhưng phải chú ý,  đảm bảo an toàn, thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

 

 

Tải về

Các tin đã đưa