|

Lao động việc làm

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang và Liên đoàn lao động tỉnh An Giang phối hợp hoạt động để tăng cường chăm lo đoàn viên, người lao động

Ngày 6.4.2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cùng với  Liên đoàn lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động của hai ngành trong năm 2020 với sự tham dự đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh; Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ (thuộc Liên đoàn lao động tỉnh); lãnh đạo Liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cùng với Liên đoàn lao động tỉnh An Giang chủ động phối hợp  thực hiện một số nội dung tiêu biểu nhằm tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, gồm các nội dung: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, vệ sinh lao động; triển khai nghiệp vụ chuyên môn; Xây dựng quan hệ lao động; Thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật, điều tra tai nạn lao động; Công tác bình đẳng giới và hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin.

Hai ngành đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa hai ngành từ tỉnh đến huyện đã được các đơn vị phối hợp trên tinh thần trách nhiệm, luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong cung cấp, trao đổi thông tin.

 

 

Với quyết tâm quan tâm, chăm lo tâm thiết thực hơn nữa đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, tại hội nghị, 2 đơn vị tiếp tục ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2021 – 2023.

 

                                          Thực hiện nghi thức ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, hai ngành sẽ phối hợp thực hiện 7 nội dung cơ bản: Tham gia góp ý xây dựng pháp luật, hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động và Công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật; công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác bình đẳng giới và quyền trẻ em; công tác giáo dục nghề nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật…

Nhân dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân được 2 đơn vị quyết định khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp hoạt động trong năm 2020.