|

Lao động việc làm

An Giang ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021

An Giang ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường lao động trên cả nước, rất nhiều lao động bị mất việc làm, bị tạm ngưng việc làm, nghỉ giãn việc dẫn đến giảm thu nhập rất nhiều; một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, tạm dừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động.


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất, tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP nhằm góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch đến tình hình an sinh xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định lao động - việc làm, bảo đảm đời sống của nhóm đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, duy trì mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.


Để tất cả các quy định, các chính sách được nhanh chóng cụ thể hóa, quy phạm hóa, triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.


Kịp thời triển khai các chính sách, các quy định chi tiết về điều kiện hỗ trợ, hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND để cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23. Theo đó, việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc: Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; Triển khai các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II Nghị quyết số 68) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời.


Kế hoạch cũng nêu cụ thể đối tượng, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ. Các chính sách hỗ trợ bao gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.


Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cụ thể đối với: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.


Để hạn chế sai sót, trùng lắp, lợi dụng chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách quy định tại Nghị quyết 68 và Quyết định 23 để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự góp sức, đồng lòng của tất cả người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và việc ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Trung ương và địa phương đã tiếp thêm quyết tâm, nghị lực, niềm tin vững chắc vào sự thành công của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.