|

Lao động việc làm

Mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động năm 2023

 

 

Sáng 18/5, tại Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Description: C:\Users\MyPC\Documents\Zalo Received Files\_BCH4574.jpg

Tại lễ mít tinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát động phong trào thi đua sôi nổi, làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn đơn vị. Từng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong tuyên truyền, vận động; gắn công tác an toàn vệ sinh lao động với phong trào Thi đua quyết thắng, nhất là Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; gắn công tác an toàn lao động với việc đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân hàng năm.

Description: C:\Users\MyPC\Documents\Zalo Received Files\_BCH4555.jpg

Những năm qua, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Người lao động được tuyên truyền, huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhận thức từng bước được nâng cao, hạn chế được nhiều vụ tai nạn lao động, sự cố cháy, nổ và bệnh nghề nghiệp. Hệ thống nội quy, quy chế, quy trình bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị. Việc trang bị phòng hộ cá nhân luôn luôn được bảo đảm, các phương án phòng, chống cháy, nổ được luyện tập thường xuyên. Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp được duy trì có nền nếp, từ đó đã nâng cao được năng suất, chất lượng huấn luyện, sửa chữa vũ khí, khí tài quân sự; thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Sau lễ mít tinh, các đại biểu tham quan hình ảnh về hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Description: C:\Users\MyPC\Documents\Zalo Received Files\_BCH4620.jpg