|

Lao động việc làm

Hỗ trợ người bán lẻ vé số lưu động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tính đến ngày 09/8/2021, 11/11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các xã, phường, thị trấn để thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đối tượng bán lẻ vé số lưu động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt với tổng số 13.978 người,  kinh phí thực hiện hỗ trợ là 20.967.000.000 đồng từ nguồn xổ số kiến thiết An Giang. Tiêu biểu là huyện Tri Tôn một trong những địa phương đầu tiên của Tỉnh đã thực hiện việc trao sớm tiền hỗ trợ đến tay người dân, đến nay đã thực hiện việc trao tiền hỗ trợ 784/784 người, đạt kết quả 100%, thành phố Long Xuyên đã chi 2080/2085 người, đạt tỷ lệ 99.76%, huyện Châu Phú đã chi 1242/1289 người, đạt tỷ lệ 96,35%, thành phố Châu Đốc đã chi 620/653 người, đạt tỷ lệ 95% trong tổng số đối tượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các địa phương còn lại đang khẩn trương, nhanh chóng triển khai việc thực hiện trao tiền đến tay người dân để kịp thời giải quyết khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Bên cạnh thực hiện tốt việc hỗ trợ đối tượng là người bán lẻ vé số lưu động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Tính đến nay đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp (Công ty Vận tải An Giang; Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang) với tổng số lượng là 151 lao động, kinh phí hỗ trợ là 576.805.000 đồng. Riêng các đối tượng hỗ trợ còn lại theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở đang tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương nhanh chóng thực hiện hỗ trợ./.