|

Lao động việc làm

Ban Quan hệ lao động tỉnh thăm hỏi, nắm tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp

Nhằm thăm hỏi, nắm tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác cho người lao động vào thời điểm cuối năm, chiều ngày 5/1/2021, Ban Quan hệ lao động tỉnh An Giang tổ chức đến thăm và làm việc tại 03 doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn TP. Long Xuyên: Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty TNHH Hưng Phúc Thịnh, Công ty TNHH May Đức Thành. Đoàn do đồng chí Phạm Sơn- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là Trưởng đoàn, các thành viên là đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh…

Tại các doanh nghiệp đến khảo sát, Đoàn tìm hiểu tình hình lao động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; vấn đề biến động lao động, lương thưởng tết cho người lao động; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đến hoạt động của doanh nghiệp…

 

 

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nhưng các doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận giảm do các chi phí hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh tăng, nhất là chi phí do kiểm soát dịch bệnh Covid- 19, tuy vậy thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo. Các doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để đổi mới trong hoạt động kinh doanh, luôn quan tâm đến đời sống và thu nhập của người lao động. Lực lượng lao động ổn định, có năng lực về chuyên môn và trình độ tay nghề, đoàn kết khắc phục khó khăn…

Qua khảo sát, các doanh nghiệp nhìn chung đều thực hiện khá tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, quan tâm đến việc chấp hành và thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động. Các doanh nghiệp được khảo sát đều có dự kiến tiền thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, mức thưởng khoảng tương đương năm 2020. Đến nay, tại các doanh nghiệp chưa xảy ra tình trạng, đình công, lãn công./.