|

Hoạt động ngành

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 30 triệu đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động Tỉnh ủy, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 7/6/2021, ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang đã đến UBMTTQVN tỉnh An Giang trao 30 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viêc chức đơn vị ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Theo ông Châu Văn Ly, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, gây tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang rất tích cực hưởng ứng hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Sự đóng góp này thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở, mong sẽ góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh nhà./.