|

Hoạt động ngành

Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo an toàn, an sinh xã hội đối với các nhóm đối tượng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19 và thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh (Văn bản số 643/UBND-KGVX ngày 03/7/2021; Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/7/2021; Văn bản số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021) và trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là tại các địa bàn huyện An Phú, Châu Đốc và Châu Phú. Để đảm bảo thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh triển khai tại đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội và hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan, xâm nhập vào cơ quan, Giám đốc Sở Lao động - TBXH đã ký ban hành văn bản số 1602/SLĐTBXH-VP ngày 06/7/2021; 1627/SLĐTBXH-VP ngày 07/7/2021; 1677/TB-SLĐTBXH ngày 13/7/2021 và 1703/SLĐTBXH-VP ngày 15/7/2021, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trong tình mới, cụ thể là: Triển khai kịp thời tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh theo nội dung các văn bản nêu trên; Kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế bằng cách quét mã QR Code phòng, chống dịch trước khi đến và rời nơi làm việc và tại những địa điểm đi và đến khi thực hiện công vụ; Bố trí người theo dõi, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại đơn vị; Nắm sát tình hình đi lại, quan hệ tiếp xúc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các trường hợp đi về từ vùng dịch, địa phương đang có dịch hoặc tiếp xúc với người đi về từ các địa phương đang có dịch và những trường hợp có nơi cư trú tại các vùng dịch để chủ động phối hợp trong việc truy vết, cách ly; Phân công và phát huy vai trò của các Tổ tự quản COVID-19 để tổ chức đôn đốc, thúc đẩy các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị; Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; Tạm thời cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động - nhất là những trường hợp ở ngoài địa bàn Long Xuyên sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội nhưng đảm bảo bố trí số lượng người luân phiên trực tại cơ quan, đơn vị để xử lý công việc thông suốt, không bị gián đoạn, sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo các hoạt động bình thường của từng bộ phận, đơn vị; Bộ phận thường trực và Tổ Phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện, chủ động đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; Thiết lập lại bộ phận đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày  07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tăng cường, nâng cấp độ phòng tránh dịch lên mức cao nhất, bố trí cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo công tác quản lý đối tượng và kịp thời, xử lý, báo cáo khi có tình huống đột xuất xảy ra; Phòng chuyên môn khẩn trương phối hợp các sở, ngành, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 để kịp thời hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng theo quy định; Hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đúng theo quy định để đảm bảo an toàn cho các đối tượng và NLĐ khi tiếp nhận người lang thang, cơ nhỡ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội; Thực hiện khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chấp hành tốt; đồng thời xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Mặc dù, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần khẩn trương, chủ động, tích cực và ý chí quyết tâm, toàn thể cán bộ ngành lao động - thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở sẽ tập trung toàn lực để vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhưng vẫn đảm bảo xử lý, giải quyết kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động, người sử dụng lao động, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, … để tất cả mọi người, mọi nhà an tâm, tin tưởng và vững bước trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.