|

Hoạt động ngành

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động An Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang năm 2022, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2023

 

 

        Vào sáng ngày 07/4/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa hai đơn vị năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2023.

Đại diện hai đơn vị đánh giá hiệu quả công tác phối hợp năm 2022

 

        Với sự nổ lực của cả hai đơn vị, trong năm 2022 đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện pháp luật lao động và công đoàn trong doanh nghiệp. Phối hợp thực hiện hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động. Phối hợp tổ chức Lễ Tuyên dương “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2022, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng 39 doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Phối hợp tổ chức Lễ Phát động “Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022” với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, thông qua Lễ phát động đã có rất nhiều hoạt động, như: chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”; hoạt động “Cảm ơn người lao động”, kết hợp ký bản ghi nhớ hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến”; triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Tôn với công nhân”,... hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà cho 2.522 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... với số tiền 888,5 triệu đồng.

        Hai đơn vị cũng đã phối hợp Sở Tư pháp tỉnh tổ chức tuyên truyền kết hợp tư vấn pháp luật trực tiếp 14 cuộc với trên 1800 công nhân lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức chương trình Gameshow hỏi đáp pháp luật về Bộ luật Lao động, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bình đẳng giới, Tín dụng đen,.... Qua đó, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật mới, giúp người lao động nâng cao hiểu biết pháp luật.

        Đặc biệt, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành chức năng tham gia thực hiện giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động về việc công ty cắt giảm lao động do doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, Từ đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định cũng như góp phần đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, hai đơn vị cũng đã phối hợp tốt trong công tác bình đẳng giới và hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, an toàn - vệ sinh lao động, công đoàn và điều tra tai nạn lao động

Hai đơn vị thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phối hợp trong năm 2022

 

        Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2022, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong năm 2023, hai đơn vị thống nhất tiếp tục triển khai tốt vai trò, nhiệm vụ của Ban quan hệ lao động tỉnh; tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, tập trung tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và các văn bản quy định liên quan đến đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động. Tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp; thông tin về lao động, việc làm; giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Thường xuyên phối hợp trong việc đôn đốc, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng và ký kết, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Phối hợp củng cố, nâng chất công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, tăng cường hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Phối hợp hiệu quả, tích cực trong công tác điều tra tai nạn lao động, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, an toàn - vệ sinh lao động, công đoàn, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các chế độ, chính sách đối với người lao động và hoạt động công đoàn. Phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời ngăn ngừa và xử lý các cuộc tranh chấp lao động tập thể, đình công.

 

Ghi chú: Ảnh tư liệu được sử dụng từ Báo An Giang online ngày 07/4/2023 của tác giả Mỹ Hạnh.