|

Hoạt động ngành

Thông báo tổ chức ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2021 (hình thức trực tuyến)

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021.
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang năm 2021 tổ chức ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 20/8/2021.
2. Hình thức ôn tập: trực tuyến.
- Đường Link truy cập: https://soldtbxh-angiang.lmsonline.vn/
- Ngày 19/8/2021, vào lúc 15 giờ 00 phút thí sinh kết nối để kiểm tra sự sẵn sàng của các thiết bị nghe nhìn với điểm cầu chính.
- Ngày 20/8/2021 thí sinh ôn tập trực tuyến cần kết nối 30 phút trước cuộc họp để kiểm tra sự sẵn sàng của các thiết bị nghe nhìn.
3. Đầu mối liên hệ, hỗ trợ kỹ thuật:
+ Ông Võ Minh Triệu, chuyên viên Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Di động/Zalo: 0979713778. Email: vmtrieu@angiang.gov.vn
+ Ông Nguyễn Hoàng Lê Duy, Phục trách Giáo dục (Viettel). Di động/Zalo: 0868767767 Email: duynhl@viettel.com.vn

 

  Thông báo và hướng dẫn: Xem tại đây