|

Hoạt động ngành

Sở Tư pháp triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 cũng được tập trung quan tâm thực hiện. Một số kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021 như sau:

Thứ nhất, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng: Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 04 lớp tuyên truyền tập huấn cho các cán bộ hội phụ nữ các cấp tại địa bàn thị trấn An Phú, xã Đa Phước (huyện An Phú); xã Phú Vĩnh; xã Long An (thị xã Tân Châu), với 200 lượt người tham dự. Đồng thời, thực hiện biên soạn và cấp phát 300 cuốn Sổ tay bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở.

Thứ hai, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thực hiện ghi hình các tình huống pháp luật cho Chuyên mục “Pháp luật và chính sách” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang (mỗi tình huống có thời lượng từ 10 đến 15 phút) trong đó có lồng ghép nội dung liên quan đến phòng, chống tội phạm về xâm hại trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới. Ngoài ra, trong Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, Sở Tư pháp thực hiện biên soạn và đăng tải 01 tình huống pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới trong tuyển dụng lao động cho Chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” trên Báo An Giang.

Thứ ba, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tổ chức Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Đây là hình thức tuyên truyền sinh động nhất; thông qua các Hội thi, cuộc thi để lồng ghép phổ biến các quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi về “Kỹ năng tuyên truyền văn bản pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ” trên địa bàn tỉnh An Giang, với hơn 93 lượt người tham dự. Nội dung cuộc thi xoay quanh quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, mua bán người,…

Bên cạnh đó, với mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trong đó có lồng ghép về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới, Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang với tổng số 11.055 lượt người tham gia và 12.885 lượt dự thi. Kết thúc cuộc thi có 26 cá nhân được khen thưởng thành tích cao.

Nhìn chung, trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp đến người dân, nhưng Sở Tư pháp vẫn triển khai hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng và phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó cung cấp kịp thời những kiến thức pháp luật về công tác bình đẳng giới đến với người dân trên địa bàn tỉnh An Giang.