|

Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn Bộ phận Sở Lao động –Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp

 

 

 

Ngày 20/3/2023, Công đoàn Bộ phận Lao động –Thương binh và Xã hội đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị Bộ phận cuối cùng (5/5 đơn vị) trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của Bí thư Đảng uỷ Sở, Ban Giám đốc sở, đại diện BTV.CĐCS Sở Lao động-TBXH và 51/61 công đoàn viên Công đoàn Bộ phận Sở Lao động-TBXH, Đại hội đã được diễn ra trang trọng, vui tươi và đầy phấn khởi của tất cả công đoàn viên.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ phận Sở LĐ-TBXH đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ: Chủ động hối hợp với Ban Lãnh đạo cơ quan thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được Đảng và Nhà nước giao; Chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Trong đó đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong viên chức, người lao động; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, xanh sạch đẹp, phong trào sáng kiến cải tiến v.v... Qua đó, góp phần trong thành tích cuối năm  của 2022 đạt Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh An Giang; Cơ quan đạt Cờ thi đua của Bộ Lao Lao động-TBXH năm 2022.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Sở Lao động-TBXH nhiệm kỳ 2023-2028, gồm: 07 đồng chí, do đồng chí Trần Thu Nga giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Sở, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa giữ chức Phó Chủ tịch và Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội CĐCS Sở Lao động –TBXH nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tiến hành vào cuối tháng 4/2023. Đại hội cũng đã được thông qua các ý kiến đóng góp văn kiện dự thảo của Công đoàn cấp trên, đóng góp ý kiến cho đại hội v.v... các vấn đề đã được đưa ra bàn, trao đổi thảo luận và được thống nhất cao. Đặc biệt là biểu quyết thống nhất (100%) các chỉ tiêu thực hiện, phương hướng hoạt động và Nghị quyết đại hội Công đoàn Bộ phận Sở Lao động-TBXH nhiệm kỳ 2023-2028./.