|

Đảng - Đoàn thể

Trân trọng tiếp nhận 3 tổ chức cơ sở Đảng và 92 đảng viên về Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Ngày 05/4/2022, vào lúc 14 giờ, tại Sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang phối hợp Thành ủy Châu Đốc, Thị ủy Tân Châu, Huyện ủy Châu Phú tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên.

Theo đó, Đảng bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và 44 đảng viên trực thuộc Huyện ủy Châu Phú; Chi bộ Trường Trung cấp Nghề Châu Đốc và 21 đảng viên trực thuộc Thành ủy Châu Đốc và Chi bộ Trường Trung cấp Nghề Tân Châu và 27 đảng viên trực thuộc Thị ủy Tân Châu được Quyết định về Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Ông Châu Văn Ly, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang bày tỏ niềm vui đón nhận các tổ chức Đảng và Đảng viên về Đảng bộ Sở, thuận tiện hơn trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vì 03 đơn vị trên đều trực thuộc Sở. 

Thực hiện quy định chuyển giao, tiếp nhận trên thông qua các bước: Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định đến Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang bàn giao tổ chức đảng và đảng viên về Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Ông Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đề nghị sau khi ký biên bản bàn giao, tiếp nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên giữa Ban Tổ chức Thị ủy Tân Châu, Huyện ủy Châu Phú và Thành ủy Châu Đốc và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang hôm nay, các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại về công tác bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Các Chi bộ được chuyển giao về Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chú ý công tác thông tin, ổn định tư tưởng, để đảng viên an tâm công tác. Đồng thời, tiếp tục giữ mối quan hệ tại cấp ủy địa phương để thuận tiện trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đảng viên.