|

Đảng - Đoàn thể

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Lao động –Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

 

Ngày 25/4, Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh & Xã hội đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Châu Văn Ly, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động-TBXH cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở và 98 đại biểu của 05 công đoàn thành viên và công đoàn bộ phận trực thuộc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Phan Ngọc Khiêm, Chủ tịch công đoàn cơ sở; đồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; đồng chí Trần Thu Nga, Chủ nhiệm UBKT, Uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Thư .

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh & Xã hội hiện có 04 công đoàn Thành viên và 01 công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 299 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, sáp nhập, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Công đoàn cơ sở Sở đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Sở đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức và người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng và ngày càng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Sở thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho công đoàn viên, người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận 04 tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Các hoạt động Công đoàn thành viên trực thuộc đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; Chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn; Công tác chỉ đạo thực hiện còn dàn trãi chưa tập trung đúng mức cho công việc trọng tâm,… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Châu Văn Ly, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động-TBXH cũng có những phát biểu chỉ đạo và định hướng trong nhiệm kỳ tới. Các đồng chí cũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở Sở đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội khoá XI vừa qua và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo Công đoàn tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở Sở tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Thay mặt Đảng ủy Sở Lao động -TBXH, đồng chí Bí thư Châu Văn Ly nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn cơ sở Sở Lao động-TBXH thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành CĐCS Sở Lao động-TBXH cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành đã được Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang giao phó.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động-TBXH lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở đã bầu ra Ban Thường vụ (03 đồng chí), Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Thư được đắc cử Chủ tịch. Tại Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang ./.