|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

An Giang Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè

Nhằm tiếp tục chủ động ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19 tới trẻ em và tích cực phòng, ngừa tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có ban hành Văn bản số 544/UBND-KGVX về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè với những yêu cầu sau:


- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 379 /UBND-KGVX ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường bảo đảm thực hiện công tác bảo vệ trẻ em.


- Khẩn trương xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19, phòng, chống xâm hại trẻ em ở gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, khu công nghiệp (các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, nếu có); nhanh chóng triển khai Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, đồ dùng thiết yếu và tăng cường dinh dưỡng cho số trẻ em nói trên.


- Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên hệ thống truyền thanh xã, phường về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh và phòng, chống đuối nước trẻ em; phân phát các tài liệu hướng dẫn, sản phẩm truyền thông do Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và một số tổ chức quốc tế cung cấp đến từng cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung (địa bàn cách ly, giãn cách xã hội, nếu có), hộ gia đình, cộng đồng dân cư và trẻ em.


- Tại các huyện, thị xã, thành phố cần:
+ Chủ trì, chủ động trong công tác chỉ đạo và phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phối hợp, phân công cụ thể cho các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, cộng tác viên, tình nguyện viên thực hiện tổ chức quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè; rà soát các hộ gia đình, các vị trí mặt nước, hồ, ao, sông, suối, công trình công cộng, công trình xây dựng để phát hiện kịp thời các nguy cơ đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở, bảo đảm môi trường sống an toàn cho mọi trẻ em.


+ Tích cực vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, bảo đảm an toàn cho trẻ em; chủ động đưa trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đảm bảo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên và hướng dẫn viên dạy bơi.


+ Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; tổ chức xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước gây tử vong trẻ em./.