|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Phổ cập bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây tai nạn đuối nước trẻ em trong gia đình, nhà trường và cộng đồng… Ngày 06 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


 Trong giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu là hạn chế tình trạng trẻ em bị đuối nước hằng năm, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng; phấn đấu có hơn 90% học sinh lớp 5, 80% học sinh lớp 4, 50% học sinh các khối lớp tiểu học, 95% học sinh lớp 6 và 95% học sinh các khối lớp còn lại biết bơi; Hơn 70% số trẻ em lứa tuổi tiểu học và 80% số trẻ em lứa tuổi trung học cơ sở có kỹ năng an toàn trong môi trường nước và có kỹ năng tự cứu đuối; 100% số hồ bơi công cộng, hồ bơi tư nhân được cấp phép bảo đảm các quy định an toàn. 100% số bến vận chuyển khách ngang sông, được cấp phép bảo đảm các quy định an toàn….


Để nâng cao hiệu quả công tác phổ cập bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó tập trung tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức; Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức dạy trẻ em bơi an toàn, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em, kỹ năng sơ cấp cứu khi bị tai nạn thương tích, bị đuối nước cho cán bộ văn hoá xã, công an xã, phường, thị trấn, cộng tác viên, cán bộ của các tổ chức đoàn thể, giáo viên các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục mẫu giáo, các bậc ông, bà, cha, mẹ, anh, chị của trẻ em và bản thân trẻ em. Đặc biệt quan tâm các vùng trọng điểm, vùng có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao; Vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình phòng, chống tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và các đợt thiên tai; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tổ chức giải bơi và hội thi bơi cứu đuối ở địa phương, đơn vị.


Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống, tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em; Phối hợp giữa các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về phòng, chống đuối nước trẻ em, tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định hướng dẫn về xây dựng cộng đồng an toàn, trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; Tổ chức phối hợp liên ngành giám sát các hoạt động thực hiện các quy định về Ngôi nhà an toàn cho trẻ em phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.


Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em, trong đó duy trì và tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em tại nhà trường để giáo dục các kỹ năng và các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước khi vui chơi và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như: không chơi gần sông, suối, ao hoặc các khu vực có nước, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, cát khi không có người lớn đi cùng. Dạy các kỹ năng gọi cấp cứu khi có bạn bị tai nạn đuối nước; Tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cấp cứu đuối nước cho cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn, cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng; Tổ chức dạy bơi, các kỹ năng an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; Đưa nội dung giáo dục phòng, chống đuối nước vào chương trình giảng dạy ngoại khoá ở bậc tiểu học và trung học cơ sở…


Theo Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch phổ cập bơi đến các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở thuộc ngành, gắn kết với chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” các cấp, nhằm nâng cao năng lực và ý thức cộng đồng, giảm nhẹ rủi ro cho đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ em; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Tổ chức Hội thi bơi lặn cứu đuối “Chương trình Phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” hàng năm; Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cùng cấp triển khai thực hiện kế hoạch và tham gia vào công tác mở lớp ở địa phương.

 

File đính kèm : Kế hoạch số 493/KH-UBND