|

Bảo trợ xã hội

An Giang: Hoàn thành công tác tiếp nhận và hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, để người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 được thụ hưởng gạo hỗ trợ theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, các địa phương ở tỉnh An Giang đã gấp rút thực hiện cấp phát gạo cho người dân. Đến nay, việc cấp phát gạo đã hoàn tất, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 19/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang được phân bổ 3.362,280 tấn gạo để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận gạo, Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương cấp phát cho người dân.

 

Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra và cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

 

Trong đợt 1, tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát 789.514 tấn gạo cho 52.634 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đạt 100% so với số lượng gạo được phân bổ đợt 1.

Đợt 2, tỉnh được phân bổ 2.572,766 tấn gạo còn lại. Sau khi tiếp nhận gạo UBND các huyện, thi xã, thành phố đã khẩn trương phân bổ ngay cho UBND cấp xã để tổ chức cấp phát kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và đã hoàn thành việc cấp phát cho 171.518 người  thuộc  hộ cận nghèo, đối tượng tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đạt 100% so với số lượng gạo được phân bổ đợt 2.

Công tác bàn giao, tiếp nhận gạo tới trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn của tỉnh và được thực hiện chặt chẽ, có sự giám sát của các ngành tỉnh. Quá trình vận chuyển và giao nhận gạo được thực hiện tốt và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay tỉnh An Giang đã hoàn thành việc tiếp nhận 3.362.280 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ và đã cấp phát hết số gạo trên cho 224.152 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với định mức hỗ trợ: 15kg gạo/người/tháng, bao gồm: Hộ nghèo 10.120 hộ với 33.824 khẩu, số gạo đã cấp 507.360 kg; Hộ cận nghèo 26.574 hộ với 98.678 khẩu, số gạo đã cấp 1.480.170 kg; Đối tượng bảo trợ xã hội 75.563 người, số gạo đã cấp 1.133.445 kg; Người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 là 16.087 người, số gạo đã cấp 241.305 kg.

Tuy nhiên hiện nay, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, rất nhiều dân cư là người lao động An Giang xa quê bị mất việc làm, đời sống gặp rất nhiều khó khăn, phải trở về địa phương, trong khi đó địa phương đang căng mình chống dịch, thiếu các điều kiện cần thiết để hỗ trợ. Do đó nhằm kịp thời hỗ trợ người dân đảm bảo lương thực, sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương, tỉnh đề nghị Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính xem xét tiếp tục phân bổ hỗ trợ 1.200 tấn gạo cho người dân về quê tự phát và nhóm lao động tự do tỉnh có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19./.