|

Bảo trợ xã hội

Những mái ấm tình nghĩa, tình thương

Năm 2021 được sự hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền nam xây cất 10 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang với tổng kinh phí năm trăm triệu đồng.

Sở Lao động - TBXH phối hợp với đơn vị tài trợ và công ty Điện lực An Giang tiến hành triển khai, rà soát, hỗ trợ 10 căn nhà, mỗi căn trị giá năm mươi triệu đồng cho các huyện, thành phố bao gồm Châu Phú 02 căn nhà, Châu Thành 02 căn nhà, Phú Tân 02 căn nhà, Chợ Mới 02 căn nhà, Thoại Sơn 01 căn nhà và Long Xuyên 01 căn nhà.

Sau thời gian tích cực triển khai thực hiện, khắc phục khó khăn tiến hành xây dựng các căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương đã hoàn thành, tháng 12 năm 2021 Sở Lao động - TBXH phối hợp với nhà tài trợ Tổng công ty Điện lực Miền nam, Công ty điện lực An Giang, Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, UBND xã và hộ gia đình được nhận hỗ trợ nhà tiến hành Lễ bàn giao nhà, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo… có chổ ở ổn định, an cư lập nghiệp, yên tâm sinh hoạt, lao động tăng gia sản xuất và vui tươi chuẩn bị đón Xuân mới 2022.