|

Bảo trợ xã hội

An Giang tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Sáng ngày 03/9/2021, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tỉnh An Giang phối hợp với Lãnh đạo huyện An Phú tỉnh An Giang tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long và cấp phát hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.


Theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Trong đó tỉnh An Giang được phân bổ 3.362,280 tấn gạo (phân bổ làm 02 đợt: đợt 1 là 789,514 tấn và đợt 2 là 2.572,766 tấn) để cấp phát hỗ trợ cho 224.152 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Trên cơ sở văn bản chỉ đạo Trung ương, ngày 26/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Trong đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long tổ chức tiếp nhận và bàn giao gạo về các huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó: Sở Giao thông vận tải, Y tế và Công an tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh tạo mọi điều kiện hỗ trợ đoàn xe vận chuyển gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long khi đi qua các chốt kiểm soát của tỉnh vào địa phận An Giang để giao gạo cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Công tác cấp phát gạo đảm bảo kịp thời cho người dân đảm bảo đúng đối tượng, mỗi người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được hỗ trợ 15kg gạo/người; đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.


Sáng nay 03/9/2021, Đoàn xe chở gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long đã đến địa bàn huyện An Phú giao 287.250 kg gạo (đợt 1).

            Đoàn xe chở gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long đến địa bàn huyện An Phú
 

Ông Châu Văn Ly Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng ông Ngô Công Thức Bí thư Huyện ủy An Phú tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo đến người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện An Phú.


Chất lượng gạo của Cục Dự trữ Nhà nước cung cấp được đơn vị tiếp nhận và người dân đánh giá cao về chất lượng. Người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 khi nhận được gạo hỗ trợ của Chính phủ rất vui mừng và tỏ lòng biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người dân trong lúc khó khăn do dịch bệnh như hiện nay.

Kiểm tra và cấp phát gạo tới từng nhà người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-9

Theo kế hoạch, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long tiếp tục bàn giao số gạo hỗ trợ đợt 1 cho các huyện còn lại của tỉnh An Giang đến hết ngày 08/9/2021.