|

Bảo trợ xã hội

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết giai đoạn 2021 – 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết giai đoạn 2021 – 2030

Mục tiêu nhằm quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu, nội dung Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ vào việc thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trợ giúp người khuyết tật;  Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội trên tất cả các lĩnh vực…

Cụ thể đến năm 2030, phấn đấu hằng năm 90% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; Khoảng 85% trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp; 90% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; 85% người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp;100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định;

100% công trình xây mới và 50% công trình cũ là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương; 100% người khuyết tật tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé theo quy định, riêng đối với các đường bộ liên tỉnh 55%;

40% người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; 15% người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật; 20% người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động và luyện tập thể dục, thể thao; 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 70% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; 40% gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật; 30% người khuyết tật được tập huấn các kỹ năng sống;100% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau.

Theo Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động chủ yếu như trợ giúp người khuyết tật về y tế; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; Phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; Trợ giúp người khuyết tật tiếp cận các công trình xây dựng; tiếp cận và tham gia giao thông; tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Trợ giúp phụ nữ khuyết tật; Hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng…

Được biết tỉnh An Giang hiện có khoảng 90.000 người khuyết tật (trong đó khoảng 42.228 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Nghị định 136/2013/NĐ-CP; trên 3.583 người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; trên 9.060 người khuyết tật là người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; trên 35.129 người khuyết tật ở mức độ nhẹ), chiếm khoảng 4,7% dân số toàn tỉnh./.